Projekt Ptaki – Poznaję – Pomagam zakończył się w grudniu 2017. Został dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.

Trwałym rezultatem projektu jest bardzo dobrze wyposażona pracownia zajęć technicznych, w której w dalszym ciągu trwa budowa budek lęgowych dla ptaków. Pracownik Nadleśnictwa pan Rafał Cebula udzielił wskazówek, jakiego typu budki lęgowe są potrzebne. Efekty pracy będzie można zaobserwować podczas spacerów po okolicznych lasach, ponieważ dzieci i młodzież ZSO przekazały budki Nadleśnictwu Bystrzyca Kłodzka. Do podniesienia świadomości przyrodniczej i ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i rodziców przyczyniło się wykorzystanie "modnego" aktualnie poznawania ptaków: obserwacja ptaków w ich środowisku podczas wyjść terenowych - las, łąki i pola, stawy i rzeki, miasto, ogród szkolny i przydomowy. Uczniowie mieli możliwość ciekawego spotkania z leśnikiem – temat dotyczył ptactwa w naszym regionie. Grupa wolontariuszy zorganizowała szkolną akcję „Pomóż ptakom przetrwać zimę”, polegającą na zebraniu karmy, zawieszeniu karmników i dokarmianiu ptaków w szkolnym ogrodzie. Dziękujemy naszym Partnerom – Nadleśnictwu Bystrzyca Kł. , zakładowi meblowemu TESSA sp. z o. o. z Bystrzycy Kł. za wsparcie merytoryczne i rzeczowe projektu Ptaki – Poznaję – Pomagam, a Funduszowi Lokalnemu Masywu Śnieżnika za ciągłą inspirację do działania na rzecz środowiska lokalnego i dofinansowanie projektu.

Zapraszamy do naszej pracowni!

14 września br. w "Zielonym Drzewie" w czasie obchodów Światowego Dnia Sybiraka

Relację rozpoczęła opiekunka młodzieży, Ewa Magierowska.

Powiedziała m.in.:

W czasie wakacji od 1 do 11 sierpnia br. młodzież z Liceum Ogólnokształcącego
w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z grupą Rosjan brała udział w Międzynarodowych Dniach Pamięci na Uroczysku Sandarmoch i Wyspach Sołowieckich. W drodze na Sołowki zwiedziła Petersburg.

Wyjazd był częścią projektu „Młodzież wobec historii” Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSO współfinansowanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,
a współorganizatorem byli członkowie Memoriału z Petersburga i Pietrozawodska. Opiekunami grupy byli: Ewa Magierowska i Janusz Kobryń. Ze strony rosyjskiej: Oleg Ugriumow z Jareńska
i Siergiej Cukanow z Objaczewa (Republika Komi) – organizujący i prowadzący ekspedycje
po dawnych miejscach osiedlenia. W naszej grupie byli też: Michał z Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, student z Instytutu Wschodniego i Alina – studentka prawa z Workuty oraz uczniowie z Jareńska, Objaczewa i Petersburga. Mieliśmy okazję spotkać pana Macieja Wyrwę z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz panią Natalię Bryżko-Zapór z Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu.

 

Muzeum Miedwieżjegorskie (opowiadali Erwin Popowicz i Aniela Dobecka)

Nad śluzą Kanału Białomorskiego, łączącego Morze Białe z Morzem Bałtyckim

Uroczysko Sandarmoch. Republika Karelii (opowiadała Natalia Piękoś)

Sandarmoch – to uroczysko w Karelskiej Tajdze niedaleko Miedwieżjegorska.
Według danych historycznych, jesienią 1937 roku właśnie w Sandarmochu zostali rozstrzelani więźniowie Sołowieckiego Obozu Specjalnego Przeznaczenia -vponad siedem tysięcy ludzi, wśród których znaczną część stanowli Polacy z Podola.

5 sierpnia każdego roku gromadzą się w Sandarmoch Ukraińcy, Polacy Rosjanie, Czeczeni, Żydzi, przedstawiciele różnych narodów, grup i wyznań.

Od 1997 roku, gdy miejsce to odkryli działacze rosyjskiego Stowarzyszenia Memoriał, odbywają się tam obchody Międzynarodowych Dni Pamięci. Za ich datę przyjęto 5 sierpnia, ponieważ tego dnia w 1937 roku rozpoczęły się w ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) masowe czystki określane mianem wielkiego terroru.

Na uroczysku stoją rozrzucone między drzewami krzyże, drewniane słupki ze zdjęciami
i tabliczkami – znaki pamięci ustawiane przez ludzi, których krewni tu zginęli. Czasem znak ogranicza się do przybitego do drzewa zdjęcia z nazwiskiem, datą urodzenia i śmierci.

Sołowki (opowiadał Cezary Chmielowiec)

Na Wielkiej Wyspie Sołowieckiej wzięliśmy udział w uroczystościach złożenia kwiatów w miejscach pamięci oraz wycieczkach naukowych – na Siekierną Górę i do Kamienia Lichaczowa.

Od XV wieku symbolem Wysp Sołowieckich, położonych nad Morzem Białym był prawosławny klasztor, centrum życia duchowego, a także świeckiego handlu, rybołówstwa i pozyskiwania soli. Jednak nie z tego powodu tam pojechaliśmy. W XX wieku słowo „Sołowki” nabrało złowrogiego znaczenia. Tam powstał Sołowiecki Obóz Specjalnego Przeznaczenia – zalążek GUŁAG-u. Zachowały się resztki obozowych zabudowań, w obecnej chwili miejsca zbiorowych mogił są systematycznie znakowane, a napisy na kamieniach przypomninają, że Sandarmoch
i Sołowki to miejsca spoczynku tysięcy różnych narodowości ofiar represji stalinowskich. Oddaliśmy im hołd, składając kwiaty i zapalając znicze.

Jeden dzień poświęciliśmy na wyprawę do Kamienia Lichaczowa.

Dmitrij Siergiejewicz Lichacziow przebywał w obozie sołowieckim pod koniec lat 20. XX wieku. W roku 1931wraz z kolegą Władymirem Korolenką (świadomi tego, że mogą w obozie umrzeć
z wyczerpania lub być rozstrzelani) postanowili wykuć swoje nazwiska na kamieniu. Zamiar udało im się zrealizować, wkrótce potem Lichacziow został przeniesiony na ląd stały, później zwolniony. Został wybitnym historykiem literatury i kulturoznawcą, członkiem Akademii Nauk.

Korolenko został rozstrzelany 3 XI 1937 na Uroczysku Sandarmoch.
Sam Lichacziow kilkukrotnie bezskutecznie usiłował odnaleźć ów kamień.

Uczestniczyliśmy także w wyprawie na Siekierną Górę, położoną ok. 15 km od monastyru.

Szczególnie wielu więzniów zamordowano na Siekiernej Górze, gdzie znajduje się jedyna
na świecie cerkiew - latarnia morska.
W jej pomieszczeniu urządzono pierwszy izolator więźniów. Lecz do drugiego izolatora docierali nie wszyscy. Świadkowie opowiadają, że w pomieszczeniu piwnicznym kościoła ludzi rozstrzeliwano i układano w stosy. Potem w nocy przewożono 300 metrów dalej i zrzucano w doły po 10-30 osób do każdego.

Więźniów karano za najmniejsze przewinienie, a kary były przerażające. Ochroniarze, bawiąc się, zrzucali ich z długich stromych schodów.


Na Wielkiej Wyspie Sołowieckiej jest Aleja Pamięci, w centrum której postawiono olbrzymią bryłę i krzyż. Tutaj w dniu 8 sierpnia 2011 uroczyście został odsłonięty kamień-znak, upamiętniający niewinnie zabitych Polaków, który poświęcili przedstawiciele kościoła katolickiego
i prawosławnego.

Na Sołowkach w grupie polsko-rosyjskiej zorganizowaliśmy seminarium poświęcone historii
z naszych rodzinnych archiwów. Opowiadaliśmy o przesiedleniach rodzin, i o okolicznościach przybycia dziadków do Bystrzycy Kłodzkiej.

 

W czasie wakacji szkolnych od 1 do 11 sierpnia br. młodzież z Liceum Ogólnokształcącego
w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z grupą Rosjan brała udział w Międzynarodowych Dniach Pamięci na Uroczysku Sandarmoch i Wyspach Sołowieckich. W drodze na Sołowki zwiedziła Petersburg.

Wyjazd był częścią projektu „Młodzież wobec historii” Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSO współfinansowanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,
a współorganizatorem byli członkowie Memoriału z Petersburga i Pietrozawodska. Opiekunami grupy byli: Ewa Magierowska i Janusz Kobryń. Ze strony rosyjskiej: Oleg Ugriumow z Jareńska
i Siergiej Cukanow z Objaczewa (Republika Komi) – organizujący i prowadzący ekspedycje po dawnych miejscach osiedlenia. W naszej grupie byli też: Michał z Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, student z Instytutu Wschodniego i Alina – studentka prawa z Workuty oraz uczniowie z Jareńska, Objaczewa i Petersburga. Mieliśmy okazję spotkać pana Macieja Wyrwę z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz panią Natalię Bryżko-Zapór z Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu.

Petersburg – Wenecja Północy spodobał się wszystkim uczestnikom projektu. Po intensywnym zwiedzaniu odpoczywaliśmy na uroczych mostach, przy czym najbardziej spodobał się nam „most zakochanych”, z licznymi zapiętymi kłódeczkami. Na pewno zapamiętamy mieniące się złotem kopuły słynnych soborów.

Do uroczystych obchodów Międzynarodowych Dni Pamięci dołączyliśmy już w Miedwieżjegorsku (niedaleko Uroczyska Sandarmoch) zgodnie z programem organizatorów. W ramach naszego projektu „Młodzież wobec historii” zorganizowaliśmy polsko-rosyjskie seminarium, podczas którego uczniowie zaprezentowali działania w zakresie historii realizowane w ich szkołach. Duże zainteresowanie wzbudziła krótka prezentacja dziejów rodzin uczestników spotkania.

Uczestniczyliśmy głównie w wycieczkach naukowych do miejsc upamiętnień, np. do Kamienia Lichaczowa w głębi torfowiska.

Od XV wieku symbolem Wysp Sołowieckich, położonych nad Morzem Białym był prawosławny klasztor, centrum życia duchowego, a także świeckiego handlu, rybołówstwa i pozyskiwania soli. Jednak nie z tego powodu tam pojechaliśmy. W XX wieku słowo „Sołowki” nabrało złowrogiego znaczenia. Tam powstał Sołowiecki Obóz Specjalnego Przeznaczenia – zalążek GUŁAG-u. Zachowały się resztki obozowej infastruktury, w obecnej chwili miejsca zbiorowych mogił są systematycznie znakowane, a napisy na kamieniach przypomninają, że Sandarmoch
i Sołowki to miejsca spoczynku tysięcy różnych narodowości ofiar represji stalinowskich. Oddaliśmy im hołd, składając kwiaty i zapalając znicze.

Istotą projektu był wspólny udział młodzieży z Poski i Rosji w Międzynarodowych Dniach Pamięci w Sandarmoch i Sołowkach. Byliśmy jedyną grupą z Polski i naprawdę poczuliśmy się wyróżnieni.

Przeczytaj również o wyjeździe na stronie http://dzieje.pl/edukacja/mlodziez-z-rosji-i-polski-wspolnie-poznaje-historie-stalinowskich-represji-lat-30

OBEJRZYJ ZDJĘCIA

Ewa Magierowska

Stowarzyszenie Absolwentów
i Przyjaciół ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej
Nr konta
91 95 23 0001 1000 9534 2000 0001
Numer KRS0000416445
Sprawdź nas na stronie www.ems.ms.gov.pl
Informacja dla osób wpłacających z zagranicy: Numer SWIFT naszego banku spółdzielczego POLUPLPR
--------------------------------------------------------

Pobierz deklarację członkowską:

format pdf

format doc

 

Projekt „Aktywny obywatel w regionie”

--------------------------------------------------------

50 lat Liceum Medycznego

ZOBACZ ZDJĘCIA

-------------------------------------
INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU
"IM WIĘCEJ WIEM - TYM WIĘCEJ CHCĘ"
Informacja o projekcie (plik pdf)

-------------------------------------------------

Rok 2012

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd